Ca na Catalina

El projecte

Memòria

TIPOLOGIA AGRÍCOLA

La integració paisatgística de l’edifici s’assoleix mitjançant la recuperació d’una tipologia pròpia del paisatge rural mallorquí, la vaqueria. Una nau de planta baixa, de planta allargada, amb un ritme seriat d’obertures. Al ser un cos baix i senzill, fet de marès, minimitza l’impacte en l’entorn, i la seva ubicació a la parcel·la pretén alliberar el màxim de sol productiu per usos agrícoles.

CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL

El sistema constructiu escollit, de murs de càrrega i pilastres de marès, beu de la tradició constructiva mallorquina, recuperant un material tan arrelat i diferencial de la cultura arquitectònica local. Des de l’ofici dels trencadors de marès al tall de disc actual, la història de la construcció a Mallorca va de la mà d’aquest material tan característic. Els avenços tècnics actuals aplicats a aquesta tècnica constructiva tradicional, permeten assolir unes condicions de confort i salubritat superiors als estàndards actuals. Per altra banda, l’acabat interior de marès dona als espais una calidesa excepcional.

MATERIALS NATURALS

El projecte ha assolit una reducció de la contribució a l’escalfament global del 30% amb la selecció dels materials i sistemes constructius. Això suposa una reducció de 21683 kg CO2e, passant de 72442 kgCO2e a 50717 kgCO2e. Aquesta reducció és equivalent a circular en un vehicle de benzina, petit i eficient, una distància equivalent a tres vegades la circumferència de la terra1.

Els murs i tabics de marès suposen una reducció del 50% de contribució a l’escalfament global respecte a la solució convencional de bloc de formigó i guix laminat. Aquests elements suposen un 10% de les emisions de tot l’edifici.

Per altra banda, altres factors ambientals rellevants també disminueixen considerablement. Així, el potencial d’acidificació es redueix un 15% passant de 265 kg SO2e a 229 kg SO2e, i el potencial d’eutrofització es redueix un 90%, passant de 440 kg PO4e a 53kg PO4e.

ESTRATÈGIES CLIMÀTIQUES_

L’edifici es troba orientat a sudest, a mig camí entre la millor orientació de cara a la radiació solar (sud) i la millor orientació de cara als vents predominants (est/ nord-est). Una pèrgola amb vegetació de fulla caduca, situada davant la sala d’estar menjador, permet l’entrada de radiació solar a dintre de l’edifici a l’hivern,tot evitant-la els mesos més calurosos de l’any. Les habitacions i els banys per la seva banda es troben protegides de la radiació a l’estiu per un porxo. Al pati de la casa s’hi disposa un arbre que ha d’actuar com a filtre per limitar l’entrada excessiva de radiació per les grans vidrieres. Unes finestres situades a la part alta de la façana oposada, per damunt la cuina, faciliten que la ventilació creuada elimini l’aire calent acumulat a la part alta de l’edifici.

Altres projectes

Residència a Sant Llorenç

Ca’n Tomeu

Ca na Maria del Mar i en Joan

Contacte

Especialistes en arquitectura sostenible i certificacions