Ca na Francisca i en Ramon

El projecte

Memòria

Intervenció

Es tracta de la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Felanitx. És una intervenció senzilla: s’elimina una habitació interior per donar lloc a un bany i alhora eixamplar l’estar-menjador.

Reutilització

La substitució del paviment existent s’aprofita per configurar el paviment del pati. Es tallen les rajoles quadrades hidràuliques de 25×25 en tres peces rectangulars de 7×25, que permeten generar franges que van intercalant-se amb filades de marès.

Materials

Els nous tancaments es plantegen com mobles de fusta que serveixin d’emmagatzematge als espais principals. Per altra banda els nous revestiments dels murs es fan amb calç aèria produïda al mateix municipi. Aquest és un material que, a banda de tenir una petjada ambiental menor als revestiments convencionals amb base ciment, per les seves qualitats higroscòpiques permet regular la humitat dels espais interiors, evitant també les patologies existents degudes a humitats per capil·laritat. A més, millora la qualitat de l’aire interior gràcies a les seves propietats bactericides i fungicides.

Altres projectes

Residència a Sant Llorenç

Ca’n Tomeu

Ca na Maria del Mar i en Joan

Contacte

Especialistes en arquitectura sostenible i certificacions